3D-planering

Med hjälp av 3D-tekniken har vi möjlighet att praktisk taget rita alla delar och detaljer till en båt.

Utifrån en 3D-modell kan man senare enkelt göra CNC-fräsningsprogram, 2-dimensionella arbetsritningar, verklighetstrogna bilder (rendereringar) och andra dokument.