Digitaaliteknologia

Meillä on käytössä mm. CAD-ohjelma, joka on hyvä esimerkki digitaaliteknologian esinekuvannukseen tarjoamista mahdollisuuksista.

Digitaalinen mittauslaitteisto soveltuu erityisesti suurikokoisten kohteiden mittauksiin tai tilanteisiin, joissa manuaalisella mittauksella on vaikeaa tai mahdotonta saavuttaa vaadittavaa tarkkuutta. Mittausmahdollisuuksille asettaa rajoja ainoastaan mielikuvitus!

Esimerkkejä töistä, joita voimme tehdä digitointilaitteiston avulla.

- Olemassa olevan rungon digitaalinen mittaus esim. identtisen 3D-mallin luomista varten. Tästä on suuri hyöty, kun halutaan suunnitella runkoon mittatarkkoja osia.

- Teak-kansirakenteiden digitaaliset mittaukset.

- CNC-työstetyn tuotteen tarkastusmittaus siitä laadittuun 3D-piirustukseen vertaamalla.

Digitaalinen mittauslaitteistomme perustuu 3D-pistemittaukseen. Useiden mittauspisteiden avulla voidaan mitata etäisyyksiä, piirtää linjoja, pintoja ja kappaleita kokonaisuudessaan. Laitteistolla voidaan tehdä myös tarkastusmittauksia ja verrata fyysisen objektin vastaavuutta 3D-malliin nähden.

Digitaalinen mittauslaitteisto on kannettava ja se voidaan helposti ottaa mukaan asiakkaan luo mittausten tekemiseksi kohteen sijaintipaikassa. Laite toimii langattomasti ja sillä voidaan mitata jopa 10 m toisistaan erillään sijaitsevia pisteitä laitetta siirtämättä. Mittapoikkeama on <+- 1mm. Luomalla viitepisteitä laitteen sijaintipaikkaa voidaan vaihtaa. Mitattavat kohteet voivat olla miltei kuinka suuria tahansa.