Digitering

Digitering innebär att avbilda fysiska objekt i ett cad-program.

Digiteringsmaskinen används till fördel vid mätningar av stora objekt och/eller där det är svårt eller omöjligt uppnå någon större noggrannhet med manuella mätverktyg. Endast fantasin lägger gränser för vad man kan mäta!

Exempel på arbeten vi kan utföra med hjälp av digiteringsanläggningen:

-   Digitering av ett befintligt skrov (t.ex.) för att göra en identisk 3D-modell. Detta är till stor nytta när man t.ex. skall rita delar i 3D som skall passa mot skrovet.

-   Digitering av däcksytor för teakdäck.

-   Kontrollmätning av en CNC-fräst  produkt mot dess 3D-ritning.

Vår digiteringsmaskin är en 3D-punktmätningsmaskin. På basen av flera mätpunkter kan man mäta avstånd, återskapa linjer, ytor och objekt i sin helhet. Med maskinen kan man även göra kontrollmätningar och se hur ett fysiskt objekt stämmer mot en 3D modell.

Digiteringsanläggningen är portabel och kan enkelt tas med till kunden för att göra mätningar där objektet finns. Anläggningen fungerar trådlöst och kan mäta punkter på upp till 10m avstånd från varandra utan att förflytta maskinen. Mätningarnas avvikelse är <+- 1mm. Genom att göra referenspunkter kan man flytta maskinen och mäta nästan obegränsat stora objekt.