30 års erfarenhet

Korsö Båt är ett familjeföretag med 30 års erfarenhet av båtar. Vi har utvecklat tiotals nya båtmodeller i samarbete med Finlands ledande motorbåtstillverkare.

Företaget grundades år 1978 av Hjörvald Sundkvist. I företaget arbetar idag 4 personer. Företaget är beläget i Öja 10 km utanför Karleby centrum. Hjörvald är känd som konstruktör för en rad båtmodeller, bl.a. Korsö, Sunmar, Matador, Commodor, Skyline. Dessa tillverkades under 80- och 90-talet, en del av modellerna produceras fortfarande.

Sedan år 2007 leds företaget av Daniel Sundkvist.

Kunskap och erfarenhet

- Korsö Båt har 30 års erfarenhet med att planera, rita och bygga motorbåtar.

- Vi har erfarenhet av trä, glasfiber och aluminium som byggnadsmaterial.

- Motorbåtsskrov - deplacement, halvplanande och planande typer hör till vårt kunskapsområde.

- Vi har lång erfarenhet av att tillverka pluggar till glasfiberformar med traditionella snickerimetoder och besitter även kunskap att rita pluggar 3-dimensionellt med Cad-program för CNC-fräsning.

- Genom att ha planerat många olika typer av båtar från början till slut så har vi stor kunskap om båtars innerutrymmeslösningar med ett helhetsperspektiv.

- Ytterligare har vi planerat och tillverkat båtinredningar av olika trämaterial till både motor- och segelbåtar.