Tillverkning av pluggar

Vi tillverkar pluggar till alla glasfiberformar för en båtmodell - skrov, försyvningsbalk, innermoduler, däck, hytt, tak, badplattform, styrpulpet, luckor  m.m.

Vi har kännedom om hur pluggen skall utformas för att ge formen och glasfiberprodukten optimala egenskaper när det gäller funktion, avformning, hållbarhet, styrka, serietillverkning m.m.

Pluggarna tillverkas grundläggande utav trämaterial med traditionella snickerimetoder. Vi kombinerar vid behov hantverket med CNC-bearbetade komponenter för att göra processen effektivare.